I 100 knop på matavfall – Hamnen testar nya biobensinen

Anna Sandgren

Hamnen.se vill så klart testa om biobensinen är så bra som det låter. Vi kastar loss med galna superbåten Hypercat Pleasure.

Vi håller en marschfart på 60 knop och kan konstatera att den nya biobensinen verkar fungera riktigt bra. Framförallt är det en bättre känsla att rasa fram med biobensin i tanken istället för med enbart fossilt bränsle. Det finns ju grader i helvetet.

Börjar i +100 knop

För att dra första intrycken till sin spets väljer vi alltså svenska Hypercat som testplattform och möter upp vid hemmahamnen som är Hotell Villa Källhagens gästbrygga på Djurgården i Stockholm. Hypercat Pleasure är en 32 fots kolfiber-katamaran bestyckad med dubbla Mercury Verado 400R. Fartkapaciteten är drygt 110 knop.

– I omställningen till förnybart bränsle till sjöss ser vi biobensinen som mycket intressant. För oss är det självklart att provköra så snart tillfälle ges, säger Niklas Sjöö på Hypercat Boats AB och sätter ner de två 20-litersdunkarna med OKQ8 Go Easy Biobensin på bryggan.

Niklas Sjöö fyller upp den extrema fartbåten Hypercat Pleasure med det nya biobränslet från OKQ8.

Tåligt bränslesystem

Hypercats bränslesystem är anpassat för 10 procents inblandning av etanol och båten är utrustad med två ståltankar på vardera 240 liter. Tankmätaren visar på cirka 20 liter i vardera tank innan vi fyller på med biobensinen, som är blandbar med vanlig 95 oktan och 95 oktan E10. Vår testkörning har alltså en 50/50 blandning, inte optimalt men det är vad som var praktiskt görbart med givna förutsättningar.

Efter flera sträckor i olika hastigheter, men med en genomsnittlig fart runt 60 knop kan vi, efter den första testkörningen, konstatera att skillnaden rent driftsmässigt är obefintlig.

Samma energiinnehåll

Energiinnehållet ska enligt tillverkaren också vara samma som i all annan E10-bensin. Att förbrukningssiffran visar sig vara oförändrad är alltså något vi ska kunna förvänta oss. Den största skillnaden är ett lite mindre smutsigt samvete och dessvärre ett något högre literpris. Närmare bestämt 99 öre per liter, jämfört med OKQ8:s vanliga GoEasy 95 Bensin.

– Vi ser mycket positivt på detta och kommer fortsätta göra fler tester inom kort och då enbart med biobensinen, säger Niklas Sjöö.

Hamnen ber då att få återkomma i ärendet.

FAKTA BIOBENSIN

* Består av 68 procent förnybar bensin, 10 procent etanol och 22 procent vanlig bensin, samt för motorn rengörande additiv, för lägsta möjliga bränsleförbrukning och utsläpp.

* Råvarorna vid tillverkningen av den förnybara bensinen kommer från bland annat matavfall, mer exakt än så vill tillverkaren inte vara.

* OKQ8 hävdar sänkta koldioxidutsläpp med upp till 65 procent enligt beräkningar i enlighet med EU Renewable Energy Directive 2009/28/EC.

* Uppfyller standarden SS-EN 228, E10.

*GoEasy 95 Biobensin tillverkas av Neste och säljs på fem utvalda OKQ8 stationer under en provperiod– i Norrtälje, Uppsala, Gävle, Enköping och Västerås. Testperioden är begränsad eftersom det ännu inte finns tillräckligt stora volymer på marknaden för att kunna erbjuda den på bred front.

* Priset är 17,88 kr/liter på de bemannade stationerna och 17,73 kr/l på de obemannade. Den nya biobensinen är 99 öre dyrare jämfört med OKQ8:s vanliga GoEasy 95 Bensin.

(Källa: OKQ8)

Läs mer på drivkraftsverige.se.

Hypercat Islinge Puff

Relaterade artiklar

Lägsta bensinpriset sedan krigsutbrottet

Dieselbrist men lägsta bensinpriset sedan krigsutbrottet

Biobensin OKQ8

Mercury Marine tycker till om nya biobensinen

Hypercat bensin puff

Nytt biobränsle på båtmacken – 78 procent förnybar

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar