Laddning för elbåtar – 400 nya laddstolpar i skärgården

Laddning för elbåtar – 400 nya laddstolpar i skärgården

Elias Johansson Rimsby

400_nya_laddstolpar_för_elbatar Ett nytt EU-projekt ska ge drygt 400 nya laddpunkter längs kusten mellan Göteborg och norska Kristiansand. Allt för att främja det eldrivna båtlivet.

Det hela bygger på ett svensk-norskt samarbetsprojekt som nu har beviljats EU-medel. Planen är att det ska resultera i Över 400 nya “laddpunkter” för elbåtar i hamnar längs kusten från Göteborg – hela vägen till Kristansand på norska Sørlandet.

Renare båtliv

I praktiken innebär det ett laddstråk för elbåtar i fritidsbåtshamnar mellan Göteborg och Strömstad, in i Oslofjorden och vidare söderut på andra sidan Skagerack till norska Kristiansand.

“Rätt i tiden”

– Vi var några som började föra samtal om detta redan 2018. Sedan dess har oerhört mycket hänt kring elektrifieringen, inte minst inom fordonsbranschen där elektrifieringen verkligen exploderat. Att vi nu får det här projektet beviljat med EU-medel stärker oss i vår övertygelse att vi ligger helt rätt i tiden, säger Madeleine Johansson, projektledare på Business Region Göteborg.

Goda förutsättningar

Enligt bedömningen har Skagerrakregionen goda förutsättningar för snabb omställning inom elbåtsladdning och intilliggande tjänster. Här finns också relevanta teknikleverantörer och goda kunskaper inom fordonselektrifiering där projektet ska se närmare på vissa delar av samnyttjande av laddinfrastruktur.

Go Leif!

Samarbetet kommer att ske under namnet go:LEIF (Grön Omställning med Laddning, Elektrifiering och Infrastruktur för fritidsbåtar) och sträcker sig från den 1 mars 2023 till den 31 december 2025. Projektets arbetsområden:

* Öka intresse och kompetens kring eldrivna båtar och elbåtsladdning hos hamnar, kommuner och båtintresserade.
* Tillhandahålla testbäddar inom laddinfrastruktur för test och demo och företagssamverkan.
* Stärka teknikutveckling och regionens näringsliv inom berörda områden.
* Forskningsstudier kring fritidsbåtanvändning för kunskapsuppbyggnad viktig för utvecklingen av elbåtar och laddinfrastruktur.
* Affärsmodeller för laddning, effekt på elnät och potential att kombinera båtladdning med förnybar energiproduktion.

Elias Johansson Rimsby

400_nya_laddstolpar_för_elbatar

Skriv kommentar

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Rib-Unlimited-elbatsmassan

RIB Unlimited 8 – svensk tuffing med dubbla elmotorer

WaterCar EV den eldrivna amfibiefarkosten som vill göra övergången från land till vatten busenkel.

WaterCar EV – elbil, elbåt eller båda delar?

stream-RIB-stream-propulsion

Stream RIB: Första båten från svenska elsnurretillverkaren

Konceptbåten kom redan 2022, nu har man äntligen ställt ut en färdig version på båtmässan i Düsseldorf. Foto: Riva

El-Iseo: Anrika Rivas eldrivna lyxtender ute i ljuset