Klinkbygge upptaget på Unescos kulturarvslista

Klinkbygge upptaget på Unescos kulturarvslista

Elias Johansson Rimsby

Klikbygge-Folkbat-Unesco Tekniken att bygga träbåtar av överlappande bordplankor är pinfärsk på Unescos kulturarvslista – men detso äldre i nordisk båtbyggartradition.

Vi talar alltså om en teknik som var gammal och och beprövad redan på vikingatiden och som har funnits i de nordiska länderna i nästan 2 000 år.

Plankor med överlapp

Det gäller båtbyggnadstekniken där bordläggningsplankorna i skrovet överlappar varandra och som är känd under namnet klinkbyggnadstekniken.

Nu ska den bli ännu mer känd då den nu är upptagen på Unescos lista över kulturarv.

– Vi är väldigt glada att Unesco nu beslutat godkänna nomineringen och därmed värdesätta det stora engagemanget hos dem som bygger och seglar dessa båtar och som är del i en levande hantverks- och kunskapstradition, säger Mats Djurberg museichef på Sjöhistoriska museet och tidigare generalsekreterare för svenska Unescorådet.

Lång process

Efter en lång nomineringsprocess över flera år på initiativ av den norska föreningen Kysten har nätverk av båtbyggare, båtbyggarutbildningar, ideella museer och föreningar bildats runt om i Norden. Något som resulterat i att den nordiska klinkbyggnadstraditionen nu skrivs in på Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv.

Många inblandade

– Jag är väldigt imponerad av att så många svenska aktörer, som Föreningen Allmogebåtar och båtbyggarutbildningarna på Skeppsholmens, Stensunds och Litorina folkhögskola, gemensamt gått ihop i denna fråga och att de nu lyckats få den första svenska traditionen på Unescos lista, säger Mats Djurberg.

Se också:
Folkbåtsägare med 45 000 sjömil i ryggen delar sina knep

Elias Johansson Rimsby

Klikbygge-Folkbat-Unesco

Skriv kommentar

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Folkbat_for_1_pund

Renovering – han köpte en Folkbåt för ett pund

Reportage_2019_Folkboat_Folkboat

Folkbåtsägare med 45 000 sjömil i ryggen delar sina knep

Spektakulart_2017_VikingaskeppBygge_Ingang_VikingaskeppIngang

Skeppsbygge – vikingar visar vägen

cruising_langsegling_2016_VikingNY_Ingang_VikingNYIngang

Vikingaskeppet Harald Hårfagre angör New York