Konsten att tämja the Roaring forties i liten segelbåt

Elias Johansson Rimsby

Roaring_forties_liten_bat De lever bor på sin gamla långkölade 30-fotare, seglar på heltid och gör det bra. Se bara hur de klarar sträckan Tasmanien – västra Australien och tämjer the Raoaring forties.

De kallar sig för Free Range Sailing och har inga ambitioner att lära ut seglingens konst eller pracka på sina följare förnumstigheter eller annan nyvunnen kunskap.

Se också:
Hamnen listar hetaste långseglarna på Youtube

Tvärt om är detta seglande par föredömligt avslappnade medan de dokumenterar och berättar om det som sker ombord utan snabba klipp och skränig musik.

Kunskap ger trygghet

Kort sagt – verksamheten andas genuin kunskap och tryggeht även om deras seglatser många gånger kan vara väldigt utmanande.

Tack vare sitt lugn och sitt metodiska sätt att lösa problem gåt allt till synes lekande lätt när det gäller allt från läckage på öppet hav, segelhantering, revning med mera.

Utmaningen – 500 sjömil i the Roaring forties!

Här står de inför en seglats från Tasmanien till västra Australien mitt i vilda Roaring forties.

Häng med!

Fotnot:
Roaring forties är benämningen inom sjömanskretsar på haven mellan 40°S och 50°S, där det råder ihärdiga västvindar. Här finns heller inte mycket till landmassor som kan bromsa vindarna. Vindarna var fruktade, men hade också stor betydelse för sjöfarten under segelfartygens tid. Uttrycket myntades 1867, under klipperskeppens era. Källa Wikipedia.

Roaring_forties_liten_bat

Relaterade artiklar

Daniel_ensamseglare_inledningsbild

Långsegling – livet ombord på en segelbåt mitt i paradiset

Sven-Yrvind-i-ny-dokumentar

Sven Yrvind – havsfilosofen om sin inre resa på världshaven

Sailing_Zatara

Familjesegling i världens farligaste farvatten

Depression_Sailing_la-Vagabonde

Depressionen kommer – läge att sälja boendet och kasta loss

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar