Kryssarklubbens styrelse tvingades avgå

Gustav Morin

Gustav Morin

Dramatiskt var det när Svenska Kryssarklubben hade årsmöte den 22 november. Styrelsen tvingades avgå då en majoritet av de närvarande riktade ett misstroendevotum.

En interimstyrelse ska leda verksamheten till att en ny styrelse utses vid ett extra medlemsmöte, planerad till i mars 2009.
Chefredaktör Erling Matz tar upp händelsen i en extra inbladad ledare av tidningen På Kryss. Tidningen kommer ut på fredag, läs ledaren nu på hamnen.se.

Text: Erling Matz

Styrelsen i Kryssarklubben har tvingats avgå. I samband med årsmötet den 22 november röstade en mycket klar majoritet för ett misstroendevotum. Misstroendet rörde två punkter som båda handlade om att föra bort motioner från föredragningslistan, motioner som var kritiska till styrelsens arbete och beslut:
1. Förslag till alternativ valberedning
2. Behandlingen av kanslipersonalen och bristen på dokumentation inför uppsägning av personal.

Styrelsen fick också stark kritik för den utredning som genomförts rörande försäljning av riksföreningens fastighet vid Malma Kvarn. Vid Malma Kvarn har Stockholmskretsen bedrivit ungdomsverksamhet sedan slutet av 1940-talet.

Den allmänna meningen var att ungdomsverksamhet har i alla tider varit en av Kryssarklubbens viktigaste uppgifter. Malma Kvarn ska därför behållas.
Styrelsen fick också kritik från mötesdeltagarna för försöken att förändra På Kryss till ett språkrör för styrelsen. På Kryss har i alla tider varit en medlemstidning med en självständig redaktör som står på medlemmarnas sida.

På Kryss uppgift är precis som Kryssarklubbens, att stärka hågen för långfärder till sjöss – som det står i klubbens stadgar.

Och vad händer nu?

En interimsstyrelse har tillsatts. Den kommer från de tretton kretsarnas ordföranden och består av nio ordinarie ledamöter och en suppleant. Så snart som möjligt på det nya året kommer sedan ett extra årsmöte att utlysas via På Kryss. Då kommer en ny ordinarie styrelse och en ny valberedning att utses.

Tilläggas kan att den ekonomiska situationen inom Kryssarklubben har styrelsen skött på ett bra sätt. Styrelsen beviljades alltså ansvarsfrihet.

Läs  på Svenska Kryssarklubbens hemsida, Aktuellt i Kryssarklubben


Till Svenska Kryssarklubbens forum, klicka här

Diskutera händelserna från SXK:s årsmöte, klicka här

Kryssarklubben

Relaterade artiklar

nyheter_2017_KvinnorDrift_Ingang_KvinnaDriftIngang

Räddade! – efter fem månader på drift

Erlings_kronika_BarnOmbord_Beskuren_ingang

Barnsligt båtliv

Erlings_kronika_Meetings_Gubbe_Gubbar

Möten är vad som skiljer sjöfolk från bönder…

Erlings_kronika_tidvatten_tidvatten_tidvatten_foto_Carina_Lernhagen_Matz

Konsten att segla över torra land

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar