Båtlivets Juridik: Bolag bör veta

Redaktionen

Redaktionen

En båtägare offererades av ett sjöanläggningsbolag en boj med lämplig förankring på anvisad plats för en viss båt för i allt 3 300 kr. När arbetet var färdigt debiterade bolaget därutöver 825 kr i moms, vilket båtägaren vägrade att betala.

Någon månad senare klagade båtägaren på otillräcklig flytkropp, draggande ankare och försliten lina, varav han betalade flytkroppen med 450 kr. Bolaget krävde emellertid ytterligare 3 000 kr för extraarbetena, och bolagets chef klagade i ett långt brev på svåra förhållanden på platsen och hur båtägaren snott till sig en momsfri anläggning på lojala beställares bekostnad.

Nämnden konstaterade i sitt avgörande 95-5732 att momsbetalning är säljarens sak och att ett givet pris till en konsument ska innefatta moms, samt att bolaget som expert bör veta att förankra bojen på rätt sätt. Båtägaren gavs rätt att behålla anläggningen till erlagt pris.

Relaterade artiklar

Båtmotorn skar

Båtlivets Juridik

Dyr färg!

Åtta punkter råd vid köp av båt i utlandet

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar