Brand ombord – gasolinstallationer

Redaktionen

Brand ombord - GasolGasol är tyngre än luft. Därför rinner den ner i båtens lägst belägna delar om den läcker ut. Tränger den in i utrymmen med öppen låga eller där risk för gnistbildning finns, uppstår lätt en explosion.

Gasolbehållare under däck eller i sittbrunn
För att förhindra att gas läcker ut i båten måste gasbehållaren placeras i ett gastätt dränerat utrymme avskilt från inredningen.

Utrymmet skall vara dränerat till bordläggningens utsida med slang eller rör som har en invändig diameter på minst 12,5 mm. Dräneringen skall mynna ovan vattenlinjen.

Gasoleldade förbränningsapparater
Spisar, kylskåp etc. skall vara av godkänd typ. Gasolapparater måste ha tändsäkring som automatiskt stänger tillförseln av gas om lågan slocknar.

Gasoleldade förbränningsapparater andra än spis skall ha sluten förbränning eller vara installerade så att förbränningssystemet är helt åtskilt från luften i båten.

Apparater avsedda för olika arbetstryck får inte kopplas till samma gasolflaska.

Gasolledningar
Om endast en apparat är ansluten och ledningslängden är max 1,5 m får gasolslang av högtryckstyp användas hela vägen.

Mellan kopparrör och gasolflaska/reducerventil skall gasolslang av högtryckstyp användas. Den får vara högst 1,0 m lång. Vid skarvning av rör skall antingen lödfria rörkopplingar avsedda för gasol användas eller så skall skarvarna hårdlödas. Rör, där slang monteras, måste förses med nippel för gasolbruk. Slangen monteras med slangklämma.

Rörledningar avslutas med avstängningsventil till varje apparat. Ledningar måste vara väl fästade med klammer och försedda med nötningsskydd vid skottgenomföringar.

Kontroll av gasolsystem
Kontrollera regelbundet att gasolsystemet är tätt. Detta kontrolleras lättast med en fast monterad läckindikator varje gång ventilen på gasolbehållaren öppnas.

Saknas läckindikator bör kontroll ske vid varje tillfälle som gasolbehållaren byts ut eller minst en gång per säsong. Detta sker genom att man öppnar alla ventiler men låter, liksom då läckindikator finns, förbrukningsapparaterna vara avstängda. Därefter penslas alla ledningar och skarvställen med såpvatten eller sprayas med läckagespray. Bubblor betyder att systemet läcker. 

En bra varnare mot läckande gasol är Din egen näsa. Lär Dig och Din familj att känna igen gasollukten.

LÄS MER OM BRAND OMBORD:

Bränslesystem

Elsystem

Motorer

Brandförebyggande rutiner och brandsläckare

Åtgärder vid och efter brand  

 

 

Källa: Atlanticas Säkerhetsguide

 

Brand ombord - Gasol

Relaterade artiklar

Imoca-segelbat-brinner-och-sjunker

Räddning efter batteriexplosion – båten brann upp och sjönk

Bilar-i-brand-pa-atlanten

Första videobilderna från färjan som brinner på Atlanten

batprylar_2014_Lehr15_Lehr15Ingang_Lehr-15IngangFix

Lehr 15 hk – ren och luktfri gång med gasmotor

nyheter_2014_Brand_ombord_Islinge_Brand_solid-solidtango-tumnagel

Dramatisk båtbrand nära Hamnen.ses redaktion

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar