En fråga om handpenning vid båtköp

En fråga om handpenning vid båtköp

Redaktionen

En begagnad 33-fotare var under försäljning för 300 000 kr. I kontraktsförslag nämnde köparen en handpenning om 20 000 kr, men kontraktet, som skrevs av säljaren, angav bara handpenning “enligt överenskommelse”.

Kontraktet skulle undertecknas en viss dag sedan en del tillbehör monterats och detta skedde med någon fördröjning, varefter köparen översände hela 150 000 kr “som dellikvid”, vilket säljaren sedan kvitterade “som handpenning”. Före avtalat leveransdatum betalade köparen resterande 150 000 kr av köpeskillingen.

Vid det laget hade emellertid säljaren funnit en konkurrerande köpare, som var beredd att betala 30 000 kr mer för båten, och han ville därför komma ifrån avtalet. Han satte ut ett datum för avhämtande och meddelade att köparen “kunde känna sig blåst på handpenningen” – tydligen de först betalade 150 000 kr – om båten inte hämtades då. Tvisten lär vara löst genom förmedling av anmälaren, som dock undrar om säljaren hade rätt att ställa sådana krav.

Svaret är att säljaren, av en hel rad skäl, inte hade någon sådan rätt.

För det första innebär en överenskommelse om handpenning inte nödvändigtvis att köparen förlorar beloppet genom att frånträda avtalet, såvida detta inte uttryckligen klargjorts. Om handpenningen istället ses som säkerhet för den skada som frånträdandet orsakar, har köparen rätt att återkräva ett eventuellt överskott.

Även om det klargjorts att handpenningen är förverkad om köpet inte fullgörs, gäller det bara för köparens försummelser. Säljaren kan inte dra sig undan avtalet – på grund av bättre bud eller annat – och ta hand om handpenningen, och han kan inte heller uppställa någon viss avhämtningsdag som villkor för köparens rätt att få sin båt. Handpenningen är närmast inriktad på att framtvinga betalning, medan varans avhämtande är knappast något som behöver framtvingas med hjälp av handpenning.

I det här fallet rör det sig dessutom inte om “handpenning” utan om delbetalning. Handpenning skulle enligt kontraktet betalas “enligt överenskommelse”, men någon sådan överenskommelse blev aldrig träffad, eftersom köparen skickade “dellikvid” på mycket högre belopp än en normal handpenning. Och säljaren kan inte ändra på betalningens karaktär genom att kvittera beloppet som “handpenning”.

Om det hade avtalats att beloppet faktiskt var sådan handpenning som förverkas vid bristande fullgörelse, hade överenskommelsen drabbats av en ogiltighetsregel i köplagen, som innebär att beloppet jämkas till att svara mot den förlust som drabbar säljaren genom köparens avtalsbrott. Men här var det som sagt inte tal om något avtalsbrott på köparens sida.

Redaktionen

Skriv kommentar

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Båtmotorn skar

Båtlivets Juridik

Dyr färg!

Åtta punkter råd vid köp av båt i utlandet