Fråga om ansvar för sjökort

Redaktionen

Redaktionen

Jag körde på felsida om en isboj i Finland. Enligt sjösportkortet fanns det inget grund, men jag körde ändå på med 5 knop och alla seglen uppe… Hugo Tiberg svarar på frågan.

FRÅGA:
Ansvar för sjökort
Jag körde på felsida om en isboj i Finland. Enligt sjösportkortet fanns det inget grund, men jag körde ändå på med 5 knop och alla seglen uppe. Reparationen kostade försäkringsbolaget runt 60.000 sek och mig en självrisk på 9.000 SEK. I ett äldre sjökort finnsen sk. specialare med grundet utmärkt, men inte i den nya upplagan, där man tagit bort specialen men inte märkt detta grund i det egentliga sjökortet, enligt finska Sjöfarstverket pga typografiska skäl. Jag skulle vilja kräva kartutgivaren på skadestånd, men varken försäksringsbolaget eller Henrik Langenskiöld rekommenderade det, då de menar att Sjöfartsverket endast svarar för farledsinformationen. Vad sägs?

SVAR:
I Sverige har man varit mycket restriktiv med sjökortsansvar och utdömt det endast i det kända Tsesisfallet. Då ansågs Sjöfartsverket ha känt till grundet, vilket fanns på en karta.
I Finland är man betydligt generösare, men bara under förutsättning att grund finns i farleder. För just en svensk seglare kan det vara extra svårt, eftersom finska myndigheter envist har hävdat att tillståndet att segla i finska vatten bara gäller för farleder.
Det ligger nog mycket i Henrik Langenskiölds rekommendation att avstå från krav.

Hugo Tiberg

Relaterade artiklar

nyheter_2017_ExaktaSjokort_Ingang_RarrKortIngang

Nu blir sjökorten bättre!

Spektakulart_2016_IsbrytningFinland_Ingang_ISFinlandIngang

Det ska gå!

batar_motorbatar_2016_Axopar37SC_Ingang_Axopar37SCIngang

Axopar 37SC – tuffing ska bli ännu tuffare

Spektakulart_2016_OptimistStorm_Ingang_OptimistStormIngang

Optimistiska ungdomar trotsar ovädret

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar