Fredriks Motorskola, del 2: Dieselbränsle

Redaktionen

Redaktionen

Fredriks motorskola om dieselbränsleModerna motorer kan köras på miljödiesel utan några problem. Inga tillsatser behövs. Miljödiesel har dock den nackdelen att organisk materia är tillfört. Det kan vara t.ex. rapsolja. I en bränsletank bildas oundvikligen kondens. Vatten tillsammans med organisk materia är en grogrund för bakterietillväxt. Denna tillväxt kan få oanade konsekvenser, och man märker det först som ett vitt slem i bränslefiltret.

Det är då av yttersta vikt att man tillsätter något av de många bakteriehämmande tillsatsmedel som finns på marknaden idag. Dessa medel stoppar tillväxten och eliminerar livsbetingelserna för bakterierna. Om detta underlåts kan motorns insprutningssystem på längre sikt ta skada, och på kort sikt kan det innebära ett motorstopp. Detta sker ofta då man som minst önskar. I gropig sjö grumlas bakterieslemmet upp och kan täppa till bränsletillförseln.

Tvåtaktsolja som blandas i dieseln har inte någon verkan på motorns egenskaper, ej heller någon påverkan på motorns livslängd. Det har varit en hel del diskussioner om detta, och särskilt har det framförts att injektorerna behöver den extra smörjning som tillsats av tvåtaktsolja skulle medföra. Detta har inte någon sanning. Injektorerna i både moderna och även äldre dieselmotorer utrustande med bränslesystem av fabrikatet Bosch fungerar utmärkt med miljödiesel.

Tanka gärna på en sjömack med god omsättning. En bränsletank på en sjömack används ofta bara 3 månader om året. Kondensbildning under vintern medför vatten i bränslet, och mindre nogräknade sjömackägare kan sälja det som är kvar i tanken sommaren efter. Vatten i bränslesystemet kan ställa till stora problem, och eventuellt orsaka motorhaveri. Det är därför av största vikt att man har ett väl fungerande vattenavskiljande bränslefilter mellan båtens tank och motor. Detta skal inspekteras innan varje båttur, och filtret skall bytas inför varje säsong. Om det finns vatten i skvallerkoppen måste detta dräneras.

 

Fredrik Häller Marin Express

Fredrik Häller
info@marinexpress.se
www.marinexpress.se

 

 

Tillbaka till FREDRIKS MOTORSKOLA

Fredriks motorskola om dieselbränsle

Relaterade artiklar

nyheter_2019_Ny_marindiesel_Marindiesel

Ny båtanpassad diesel ska minska utsläppen i skärgården

batprylar_2016_COXDiesel_Ingang_COXIngang

CXO300 – världens största dieselsnurra!

batprylar_2016_VPD800_Ingang_VPIngang

D8 – nya friska dieselkrafter från Penta

batar_Lyxyachter_2016_Virgin_Ingang_VirginIngang

Kolfibervidundret – 22 meter och 50 knop!

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar