Fredriks Motorskola, del 3: Galvanisk korrosion

Redaktionen

Redaktionen

Fredriks motorskola om galvanisk korrosionDet är många som har problem med galvanisk korrosion. Trots att drev och sköld utrustas med offeranoder av zink så skyddar dessa ibland inte tillräckligt. Orsaken till dessa problem kan vara elektriskt. I takt med att fler och fler apparater installeras ombord ökar risken för galvanisk korrosion.

12-voltsystemet på äldre båtmotorer är normalt 1-poligt. Strömkällan är ett batteri med motorn och drevet/backslaget permanent anslutna till minuspolen. Drevet och propellrarna är i kontakt med vattnet. Detta system är i grunden bra, men om ett elektriskt fel på något sätt orsakas i en anslutning mellan batteriets pluspol och vattnet så sluts kretsen och elektrolys uppstår, och i förlängningen även korrosion. En annan variant är det 2-poliga elsystemet där batteriets minuspol inte är i kontakt med motorblock och drev. Detta system är bättre skyddat än det 1-poliga. Det finns även 1,5-poliga system. Under start och stopp är motorn 1-polig och sedan 2-poligt.

Om anoderna förbrukas normalt, men du ändå får problem med korrosion kan följande åtgärder göras för att säkerställa ett fullgott skydd mot galvanisk korrosion:

Försäkra dig om att all elektrisk utrustning och tillbehör är konstruerade för marint bruk och har installerats och jordats på rätt sätt. Detta gäller både ombord på din båt och din grannes båt. Om båten bredvid läcker ström i vattnet är det stor risk att ditt drev och motor drabbas av galvanisk korrosion.

Offeranoderna som monteras skall alltid vara av motortillverkarens eget fabrikat, eftersom denne garanterar rätt zink- eller magnesiumhalt. Att köpa anoder för prisets skull kan få kostbara konsekvenser. Offeranoder får aldrig målas, eftersom de då förlorar sina skyddande egenskaper. Anoderna skall vidare ha metallisk kontakt, och vara rena vid montering. Om anoden har en gråaktig oxiderad yta bör den putsas, eftersom oxideringen hindrar funktionen. Kontrollera anoderna regelbundet och byt anoden om den är bortfrätt med minst 50 %.

Det är mycket viktigt att ytor på drev som är i konstant kontakt med vatten skyddar metallen. Skador och repor som gör att metall kommer i dagen måste åtgärdas omedelbart.

 

Fredrik Häller Marin Express

Fredrik Häller
info@marinexpress.se
www.marinexpress.se

 

 

Tillbaka till FREDRIKS MOTORSKOLA

Fredriks motorskola om galvanisk korrosion

Relaterade artiklar

batprylar_2015_Volvo_Penta_Forward_Drive_Volvo_Penta_Forward_Drive

Volvo Penta visar vågad världsnyhet

Fredriks motorskola: Drevservice som du kan göra själv

Drevservice som du kan göra själv

kunskap_teknik_Fredriks_motorskola-8

Fredriks motorskola: Dags för upptagning

Fredriks motorskola

Fredriks Motorskola, del 7: Dags att byta motor?

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar