ISVARNING!

Redaktionen

Redaktionen

IS VARNING!

Hamnen fick ett mail från försäkringsbolaget Alandia, där uppmanas båtägarna att kolla upp sina båtar. Vi tycker att det är handfasta råd och publicerar därför delar av mailet. Har ni själva erfarenheter av vintern skriv en kommentar, eller skicka gärna en bild.

Båt i vattnet
kontrollera samtliga skrovgenomföringar, se efter att sjövattenfilter, oljekylare och liknande på motorn, inte fryst sönder.
Tänk på att när båten är nedisad och täckt med tjocka lager av tung snö kommer vattnet att ligga högt över den normala vattenlinjen, kanske i nivå med luftintag och andra genomföringar. Se även till att båten inte fryser fast och dras ner av isen, med läckage till följd.
Den stora risken är just när kylan släpper och isproppar smälter, det är då vinterliggande båtar sjunker.

IS VARNING! Båtar med täckning på land
Snömassorna har redan börjat få många täckställningar att rämna och orsaka stora skador på båtarna som finns under.
Se till att snön tas bort från presenningen innan det händer din båt.

Båtar i förvaringshallar
Många båthallar har rasat ihop p.g.a. snö då fastighetsägarna inte skottat taken i tid. Kontrollera taket där din båt står och varsko ansvarig fastighetsägare om rasrisken.

 

Relaterade artiklar

Hugo Boss Alex Thomson under way again

Hugo Boss återuppstånden och igång!

Alex Thomson Hugo Boss

Strukturella skador tvingar Hugo Boss till halt!

Gammal livbåt förvandlas till fantastisk fritidsbåt

Gammal livbåt blev deras hem!

tango_4

Dags att slå till på en begagnad Wally!