Köp nu – hämta sedan

Redaktionen

Fråga till Hugo Tiberg: Jag står i begrepp att köpa en motorseglare privat. Båten är byggd 1976 och köpesumman rör sig om 80–85 000 Kr. Jag har tillsammans med en kamrat nyligen provseglat och undersökt båten, och allt tekniskt verkade tillfyllest. Jag har följande fem frågor…

FRÅGA:  Köp nu – hämta sedan?
Hej!
Jag står i begrepp att köpa en motorseglare privat. Båten är byggd 1976 och köpesumman rör sig om 80 – 85 000 Kr. Jag har tillsammans med en kamrat nyligen provseglat och undersökt båten, och allt tekniskt verkade tillfyllest. Det tänkta scenariot är att göra upp affären nu och segla upp båten nästa säsong. (Jag bor i örnsköldsvik – båten finns i Karlskrona, avstånd ca 500 distans). Säljaren har nu mastat av och lagt båten i vinterförvaring inomhus.

Mina frågor är:

1. Jag tänkte föreslå säljaren att jag betalar hälften nu, och resten vid leverans. Är det en vettig idé?

2. I kontraktet bör man väl kunna skriva in en specifikation över vad som medföljer i leveransen och att säljaren bistår med hjälp vid sjösättning och påmastning (vilket han muntligen redan lovat)?

3. Jag har inte kunnat besikta båten undertill, utan provade den i vattnet. Bör jag skicka dit en auktoriserad besiktningsman för kontroll, nu när båten är lagd på land? Kan säljaren annars hävda att jag inte uppfyllt undersökningsplikten?

4. Kan man friskriva sig i kontraktet på så sätt att jag får häva köpet om båten, i motsats till vad säljaren bedyrar, uppvisar skador eller problem under vattenlinjen? Har säljaren isåfall rätt att behålla dellikviden?

5. Hur fungerar det med försäkringen under denna mellanperiod, alltså från när jag tecknat kontraktet och betalt dellikviden, fram till leveransen? Det bör väl vara säljarens ansvar?

Med vänlig hälsning (och förhoppning om snabbt svar)
/Karl-Olov Sandin
Örnsköldsvik

SVAR:
Svar fråga 1:
Säljaren är i och för sig bunden även av en mindre handpenning, men han kan nog vara tveksam att godta en sådan, och jag kan väl tänka mig att halv betalning kan vara rimlig. Betalningsvillkoret måste i kontraktet uttryckas tydligt som en delbetalning, inte en handpenning som förfaller i händelse av brutet köp.

Som skydd mot säljarinsolvens måste det finnas ett meddelande om köpet till det varv som förvarar båten. SXKs köpekontrakt har ett särskilt formulär som skickas till förvaren, med kopia åter som bevis till köparen. Där bör dock tillskrivas att säljaren har tillgång till båten fram till din slutbetalning, eftersom det måste vara den normala ordningen.

Svar fråga 2:
Ja, SXKs kontraktsformulär har en lista som bilaga och plats i kontraktet att fylla i särskilda åtaganden.

Svar fråga 3:
Du bör lämpligen låta kontrollera botten ordentligt, särskilt om det rör sig om ett glasfiberskrov. Om du inte gör det bör du kräva en garanti av säljaren att båten inte har plastpest eller skador under vattenlinjen.

Svar fråga 4:
En garanti för sådana skador medför att säljaren svarar för dem, och i händelse av väsentliga fel får du då häva köpet och återbetalning av likviden.

Svar fråga 5:
Enligt köplagen bär säljaren risken för båten intill dess leverans.

Hugo Tiberg

 

Relaterade artiklar

nyheter_2017_BlocketBatkopare_Ingang_BlocketIngang

Svenska båtköpare är farligt godtrogna

batprylar_2015_Sittbrunnstalt_Ingang_TaltIngang_fix

Sittbrunnstält på mindre än tre minuter

batar_Lyxyachter_2015_LeksakForRika_Ingang_SuRiFix4

Jag är rik och uttråkad!

batar_motorbatar_2015_NoxEldriven_NoxIngang_NoxIngangFix

Eldriven mahognyracer god för 70 knop

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar