Krav på nödsignalerna

Redaktionen

nodsignal1teserMåste jag ha nödsignaler ombord? Och hur gamla får de vara? Här berättar vi vilka krav de olika signalerna ska uppfylla. Kolla och jämför med dina egna!

 

Fallskärmsraketer

Om de avfyras vertikalt ska de stiga till en höjd av minst 300 meter. På toppen av banan ska ett fallskärmsbloss skjutas ut. Blosset ska brinna med rött sken på minst 30 000 candela. Det ska brinna minst 40 sekunder. Fallhastigheten får inte överstiga 5 m/s och blosset får inte skada fallskärmen.

Handbloss

De ska brinna med ett rött sken på minst 15 000 candela. (Ljusstyrkan från ett vanligt stearinljus är cirka 1 candela.) De ska brinna minst en minut och fortsätta brinna i 10 sekunder även om de sänks ner en decimeter under vattnet.

Röksignaler

De ska släppa ut rök av väl synlig färg (oftast orange) under minst tre minuter då de flyter i lugnt vatten. De får inte släppa ut några flammor under hela brinntiden. De får inte vattenfyllas i sjögång och ska fortsätta att avge rök i 10 sekunder även om de sänks ner en decimeter under vattnet.

De här kraven har fastställts av International Maritime Organisation, IMO. För fallskärmsraketer, handbloss och röksignaler gäller också att de ska vara inneslutna i ett vattenskyddande hölje. De ska ha enkla instruktioner eller teckningar som visar hur de ska användas. De ska ha inbyggd avfyrningsmekanism och ska vara utformade så att de inte orsakar användaren obehag då de används enligt instruktionen.

Text Jonas Ekblad

 

nodsignal1teser

Relaterade artiklar

nyheter_2017_Nodraket_Ingang_Nodraketdd

Allt färre falsklarm med nödraketer

bloggare_moderna_skargardsbaten_SRS_55_Winner_030921

Konstruktör Södergren tycker till om SRS

Kvinnobåten All aboard visas på Allt för sjön.

Båten som bygger på kvinnors idéer

Riddarfjärden fylldes av utsmyckade båtar på Båtklubbarnas dag.

Träbåtsglans och fest på Båtklubbarnas Dag

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar