Lär dig utnyttja vinden i vår segeltrimskola

Redaktionen

Redaktionen

Hamnen.ses segeltrimskola i samarbete med GransegelSka seglen kunna utnyttjas till fullo krävs en viss kunskap om samspelet mellan vind, segel, vatten och båt. Mycket handlar om känsla, en känsla som vi hoppas kunna hjälpa dig att hitta på bästa sätt i vår serie om segeltrim på sju delar.

Ska seglen kunna utnyttjas helt, krävs en viss kunskap om grundläggande aero- och hydrodynamiska förhållanden, det vill säga samspelet mellan vind, segel, vatten och båt.

Problemet, men också det roliga med segeltrim, är att teoretiska sanningar är enklast att använda och åskådliggöra i teorin och i de statiska förhållanden som råder i en vindtunnel.

Under verklig segling förändras förhållandena ständigt. Vindens riktning och styrka varierar, båten kränger till i en vindby eller en våg knuffar till skrovet och rorsman parerar. Dessa yttre faktorer gör praktiskt segeltrim mer till en konstart än till ett uttryck för teoretiskt kunnande.

Vi har därför inte fördjupat oss alltför mycket i teorierna, utan bara på ett enkelt sätt försökt förklara vad det är som driver båten framåt.

Segling är alltså långt ifrån bara teori. Segling är till största delen känsla, en känsla som är svår att återge på papper. Vår förhoppning är att segeltrimskolan ska hjälpa dig att hitta och utnyttja den känslan på bästa sätt.

För kappseglarna är det resultat och siffror som gäller. För familjeseglarna som ofta har vägen som mål är det bieffekterna från kappseglarnas erfarenheter, harmoni och balans, som är det mest intressanta att ta vara på. Farten får man på köpet.

Den mystik som råder kring segel och segelmakeri ska vi nu försöka klargöra. Ett segel är precis vad det ser ut att vara. Inga insydda hemligheter eller hokuspokus. Att segla optimalt är möjligt för alla, bara viljan finns.

Till kapitel 1: Vindsförvaltning
Till kapitel 2: Effektivare vindförvaltning
Till kapitel 3: Trimningcykel, verktyg och effekt
Till kapitel 4: Undanvindssegling
Till kapitel 5: Riggtrim
Till kapitel 6: Växellådan
Till kapitel 7: Segelvård

Till Ordlistan

© Copyright Gransegel AB

Hamnen.ses segeltrimskola i samarbete med Gransegel

Relaterade artiklar

konstnär

Han har byggt sin egen skuta – i betong!

batprylar_2017_UpplasbartSegel_Ingang_UpplasbartSegelIngang

Innovatören – här är framtidens segel!

kunskap_sjomanskap_2017_FortojForStorm_Ingang_StormFortojIngang

Så förtöjer du för storm

Spektakulart_2017_Batmanövrering_Ingang_Torrsattning_med_precision

Båthantering i den högsta skolan!

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar