Risken för blixtnedslag i båten?

Redaktionen

Stig Lundquist, tidigare professor på Institutionen för högspänningsforskning vid Uppsala universitet, har räknat på sannolikheten för direkt blixtnedslag i en segelbåt med 10 meter hög mast.

Han kom fram till att den är 1:1000 vid ett normalt åskväder. Sannolikheten påverkas inte av om båten är åskskyddat eller inte. Det spelar inte heller någon roll om masten är gjord av metall eller annat material.

Risken är alltså bara en promille men det är en klen tröst för den som befinner sig under ett intensivt åskväder och har en mast som kanske är betydligt högre än tio meter. Då kan det vara trösterikare att tänka på andra siffror. Mest glädjande är att det är mycket sällsynt att människor som befinner sig ombord i båt dödas av blixten. Trots efterforskning har vi bara funnit ett fall under de senaste trettio åren.

Statistik visar också att även om åskan slår ner finns goda möjligheter att klara båten. Rolf Meurling i har gjort en sammanställning av de åskskador som under 1994 och 1995 drabbade de båtar som är försäkrade i bolaget Svenska Sjö. Under tvåårsperioden anmäldes trettio fall av åskskador. Det motsvarar ungefär 0,75% av Svenska Sjös alla skadefall. Skadorna ersattes med totalt 617 000 kronor.

Inte bara segelbåtar

Segelbåtarna var värst utsatta. Men åskan kan även slå ner i motorbåtar. Tre av de trettio åskskadade båtarna var motorbåtar.

Statistiken visar också att det största antalet åskskador inträffar i hamn. Det kommer sig av att båtar tillbringar mycket mer tid i hamn än till sjöss.

Två av båtarna befann sig emellertid till sjöss när blixten slog ner i dem. Den ena var en segelbåt som fick ett nedslag då den befann sig till sjöss i östersjön. Den andra var en liten motorseglare som gick för motor på Vänern. I ytterligare tre båtar fanns människor ombord när åskan slog ner.

Skadeanmälningarna visar att det oftast endast uppstått skador på elsystem, motor, lanternor, värmare, kyl, navigeringsinstrument, radio etc. Ingen båt har brunnit eller sjunkit. Men vid fyra tillfällen har det uppstått skador på skrov och rigg.

Text Jonas Ekblad

 

Relaterade artiklar

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar