Sälja båt till Finland

Sälja båt till Finland

Redaktionen

Frågor till Hugo Tiberg: Är det något speciellt att tänka på när man säljer båt till Finland? Köparen är intresserad av att båten ligger kvar här i Sverige till våren. Kan SXK standardformulär för båtförsäljning användas? …

FRÅGA:
Sälja båt till Finland
Är det något speciellt att tänka på när man säljer båt till Finland? Köparen är intresserad av att båten ligger kvar här i Sverige till våren. Kan SXK standardformulär för båtförsäljning användas? Är båten att betraktad som levererad även då den finns kvar här? Bör jag ta hela köpeskillingen nu och är det brukligt? Vad händer om båten skadas eller på annat sätt inte överensstämmer med avtalet när den levereras i vår? Etc?

Med vänlig hälsning
Göran Wellerstrand

SVAR:
Svenska Kryssarklubbens formulär går bra vid försäljning till Finland, som har samma köplag som Sverige, och det är dessutom det naturliga om köpet görs upp här och båten finns här.
Om köparen låter båten förvaras hos någon för hans räkning är den att anses som levererad. SXK:s kontrakt har en särskild formulärdel med meddelande till varv eller klubb där båten ligger, med kopia till köparen som bevis.
Det är rimligt att använda den lösningen, eftersom du annars inte kan vara säker på att ha båten såld. Om säljaren tar emot båten här och själv lägger upp den är den förstås också levererad. Den frågan har inget med köparens medborgarskap att göra.
Om köparen tar över båten och meddelar varv/klubb att den ligger för hans räkning är det köparen som disponerar den, och det är normalt att han ger full betalning bortsett, möjligen, från ett mindre belopp som funktionsgaranti om han inte seglar båten före uppläggning.
Om köparen tagit över båten såsom jag sagt och betalat priset är det han som bär risken för fortsatta skador. Det kan dock bli diskussion om huruvida konstaterade skador fanns redan tidigare, och därför rekommenderas en besiktning inför övertagandet. Om ni inte kan enas om att köparen tar över båten redan nu, är det lämpligt att han får betala en handpenning, förfallen om köparen avstår från fullgörande, men att båten får ligga på uppläggningsplatsen för din räkning. Det är då du som står för försäkring, och varvs/ klubbmeddelandet ska inte användas.

Hugo Tiberg

 

Redaktionen

Skriv kommentar

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Begagnad_Flipper_Aquador

Stort prisras på flertalet begagnade båtar!

BlocketRekord

Rekordstort köpsug efter båt!

kunskap_gor-det-sjalv_2015_PimpaBaten_Ingang_PIMPAIngang

Krama det maximala ur båtförsäljningen

Brabåt logga

Brabåt