Stöld vid uppläggning

Redaktionen

Vid uppläggningsavtal enligt Svenska Varvsföreningens villkor finns två avtalsformer, en som avser förvaring och en som avser platshyra.

I reklamationsfallet Änr 94-3052 hade ingen hänvisning till föreningens villkor gjorts, men kunden hade i fax angett att han ville betala platshyra enligt varvets prislista. Varvet placerade båten bland träd i utkanten av varvsområdet, där båtens utombordare stals och täckningspresenningen skars sönder. En mängd vatten i båten visade att varvet inte utövat någon tillsyn.

Nämnden sade att avtalet inte innebar förvaring eller bevakning och att varvet inte åsidosatt något aktsamhetskrav. Någon ersättning kunde därför inte utgå.

Relaterade artiklar

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar