Svensk båt var polsk

Svensk båt var polsk

Redaktionen

En norsk båtköpare H. hade köpt en Contrast av chefen för firman som bygger båtarna. En tyskspråkig broschyr betonar den skandinaviska hantverkstraditionen i Contrastbåtarna.

Båten visade sig sedan i själva verket vara byggd i Polen.

Hovrätten för Västra Sverige fann i dom 1997-05-29 att detta inte var något fel som berättigade till hävning av köpet. Avgörandet grundades på köplagen och ej konsumentköplagen för att säljaren ansågs ha sålt båten privat och kontraktet nämnde inget om att båten skulle vara svenskbyggd, och slutligen betonades att köparen, men inte säljaren var van seglare. Avgörandet är överklagat till Högsta Domstolen.

Redaktionen

Skriv kommentar

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Livetracker_startarchipelagoraid_puff

Startskottet för Archipelago Raid 2006