Vad sker på en övning i sjöräddning?

Redaktionen

Redaktionen

Vad sker på en övning i sjöräddning?
Foto: Norrlandsflyg
Onsdagen den 30 september 2009 kommer en sjöräddningsövning att hållas runt öar och skär i området ost om Ornö med start kl. 17.30 och slut kl. 21.00. Ta del om vad övningen innehåller.

Övningen har planerats av Sjöfartsverket i samråd med organisationer som hjälper till under mera omfattande sjöräddningsfall.

Scenariot är att ett större antal ungdomar saknas i samband med en utflykt med ett antal mindre segelbåtar. De råkar i sjönöd då ett oväder bryter ut. Innan sjöräddningsenheterna kommer fram till området så har solen gått ned och svårigheter kan uppstå att finna dem i mörkret.

Övningens målsättningar är att;
* öva eftersök i mörker med sjögående enheter.
* öva OSC och tillhörande stab
* öva första hjälpen och omhändertagande av nödställda i samverkan med sjukvården
* öva transport av nödställda till ilandtagningsplats.
* öva kommunikation och återrapportering om utförda insatser och antal funna.
* öva bärgning av PIW
* öva eftersök i mörker från livräddningshelikopter
* öva eftersök i mörker från ambulanshelikopter
* öva eftersök i dagsljus från flygplan
* öva registrering och omhändertagande av nödställda vid ilandtagningsplats
* Testa Rakel mellan MRCC och Polisen
* öva ACO-funktionen

Flertalet sjöräddningsenheter, sjögående och flygburna, och enheter från räddningstjänsten, sjukvården och polisen kommer att delta ute i övningsområdet. Insatserna kommer att ledas av sjöräddningsledaren med hjälp av en lokal insatsledare, OSC. Därutöver kommer ett större antal markörer spela nödställda och som har olika typer av skador.

Innan och efter att sök av nödställda har utförts av sjögående enheter så kommer enheter från frivilliga flygkåren, sjöräddningshelikoptern, kustbevakningsflyget och ambulansflyget att genomföra eget sök i området.

MRCC: Maritime Rescue and Coordination Center =sjöräddningscentralen
ARCC: Aircraft Rescue and Coordination Center =flygräddningscentralen
OSC: On Scene Coordinator =lokal insatsledare till sjöss
ACO: Air Craft Coordinator =lokal samordnare av flygande enheter
PIW: Person In Water
Rakel: Radiokommunikation för effektiv ledning

Vad sker på en övning i sjöräddning?

Relaterade artiklar

blocket

Sveriges billigaste båtar just nu

Oceanbird_image_Wallenius_Marine

Oceanbird – svenska bilfraktarfartyget ska kapa utsläppen med 90 procent

M 20, foto Richard Låftman

Heroiska svenska minsveparen åter i bruk efter ideella insatser

bellona

Gångläget är allt – och hör sen!

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar