Märkbar minskning av antalet båtmotorstölder

Elias Johansson Rimsby

Batstolderna_minskar Båtmotorstölderna har minskat med sju procent under det första halvåret i år jämfört med föregående år. Dock märks en ökning av antalet stölder i juni.

Under de senaste fem åren kan man se en nedgång av antalet stölder av båtmotorer. Under 2018 stals det ca 7 båtmotorer per dag medan vi nu under första halvåret 2022 är nere på ca 3 per dag. Allt enligt statistik från Brottförebyggande rådet.

Se också:
Välkomna hem – 25 stulna båtmotorer åter i Sverige
Tolv misstänkta båtmotortjuvar gripna i Stockholms län

Under första halvåret 2022 polisanmäldes 565 stölder av båtmotorer i Sverige, vilket kan jämföras med samma period 2021 då det polisanmäldes 606 stölder, en minskning med sju procent.

Sverige hårt drabbat

– Vi har en positiv utveckling kopplat till problematiken med båtmotorstölder men Sverige är tyvärr fortfarande hårt drabbat jämfört med andra länder i Europa, säger utredare Viktor Eklöf på Larmtjänst.

Trots att antalet stölder av båtmotorer minskat totalt sett under året jämfört med föregående år kan man se en ökning av stölderna i juni månad.

Juni är värst

– Juni är en brottsdrabbad månad då de flesta har sjösatt sina båtar inför säsongen men ännu inte har börjat sin semester och därför har sämre uppsikt på sina båtar, säger Viktor Eklöf.

Efter sommaren, under september månad, brukar en ny period av stölder komma. Det blir mörkare och lättare för de internationella brottsnätverk att jobba samtidigt som många lämnar sina båtar i vattnet.

Batmotorstolder_statistik
Diagrammet visar antalet polisanmälningar av båtmotorstölder. Källa: Brottsförebyggande rådet.

– Ett tips till båtägare som vet med sig att det kommer bli få turer under september är se till så att ni har en fungerande Båtsamverkan alternativt torrsätta båten och sjösätta igen när det blir fina höstdagar.

Knep för att minska riskerna
* Starta upp Båtsamverkan i din båtklubb.
* Stöldmärk din båt och båtmotor.
* Skriv upp skrov- och motornummer i båtkort.
* Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb
* Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad och att du som användare förstår hur den fungerar.
* Fyll i lilla båtkortet! Finns på polisen.se och på larmtjänst.se

Batstolderna_minskar

Relaterade artiklar

Kustbevakningen_sjofylleri_1

Sjöfylleri – utökade kontroller hela veckan

Vattenskoter_forarbevis

Kravet på förarbevis har minskat vattenskoterbuset

Stulna_Batmotorer_Ater

Välkomna hem – 25 stulna båtmotorer åter i Sverige

Tolv båtmotortjuvar gripna i Stockholm

Tolv misstänkta båtmotortjuvar gripna i Stockholms län

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar