Försök att rensa världens mest skräpfyllda flod – en utmaning…

Försök att rensa världens mest skräpfyllda flod – en utmaning…

Elias Johansson Rimsby

Miljösvineriet i världen är omfattande. Den mängd sopor som till slut hamnar i världshaven är ofattbar. Men allt är inte nattsvart. Det finns starka krafter, speciellt en, som arbetar i rätt riktning. Se inslaget!

Nu tänds ett hopp för att komma till rätta med, eller åtminstone motverka, problemet med föroreningen av världshaven. Hoppet står till något som går under namnet The Ocean Cleanup Interceptor och som enligt uppgift ska kunna stoppa 80 procent av tillströmningen av plast från de floder som den opererar i.

Se också:
The Ocean Cleanup Interceptor – så funkar den

Bakom projektet står entreprenören och uppfinnare Boyan Slat som Hamnen har rapporterat om vid ett flertal tillfällen. En man som började i liten skala men som nu har fått världen att lyssna.

På bred front

– Det mest effektiva sättet för att stoppa flödet av plast till haven, som vi på Ocean Cleanup lyckats klura ut, är maskinen The Interceptor. Det finns några liknande maskiner ute i världen men de är bara lokala. Vi behöver något som fungerar på bred front och vår nya uppfinning är skalbar, säger Slat.

Han fortsätter:

“Interceptor” har många smarta funktioner men den största fördelen, menar Boyan, är att den är priseffektiv.

Samlar till havs

Vid sidan av The Interceptor har Slat också gjort sig känd för en jättelik skräpuppsamlare bestående av en plattform med långa barriärer som placeras ut på ett lämpligt ställe dit strömmar och vågor för plastafallet. Skräpet silas och sorteras och tack vare att man använder just barriärer istället för nät gör att inget djurliv fastnar och går till spillo.

Se inslaget!

Elias Johansson Rimsby

Ocean_Cleanup_Boyan_Slat

Skriv kommentar

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Saxdor 400 GTC gjorde storstilad premiär på båtmässan i Helsingfors.

Saxdor 400 GTC – hyttbåt med utfällbara skrovsidor

Seglingsexperten Jimmy Hellberg tar en titt på Jeanneaus Sun Fast 30 One Design. En Båt som kan bli en ny måttstock i entypsracing.

Jeanneau Sun Fast 30 OD – havskappsegling på lika villkor

Rib-Unlimited-elbatsmassan

RIB Unlimited 8 – svensk tuffing med dubbla elmotorer

Motorbåten Saxdor 400 GTO visar sina utfällbara skrovsidor.

Saxdor 400 GTO – varde ljus, rymd och volym!