Samtliga dödsolyckor på sjön ifjol kom från fritidsbåtslivet

Samtliga dödsolyckor på sjön ifjol kom från fritidsbåtslivet

Alfred Ahlberg

21 personer omkom till sjöss 2023 – samtliga inom fritidsbåtslivet.

Alla sjöolyckor med dödlig utgång inom svensk sjöfart under 2023 kom från fritidsbåtslivet. Statistiken visar dessutom att närmre en tredjedel inte bar flytväst vid olyckstillfället.

I Transportstyrelsens årliga rapport som kartlägger olycksfall med dödlig utgång inom den svenska sjöfarten är det dystra siffror för fritidsbåtslivet. Jämfört med 2022 ses en ökning med nära 25 procent under fjolåret. Statestiken är emellertid inte uppe i de väldigt höga nivåer som sågs under pandemins första år.

Vad som dock är besvärande är att åtminstone 6 av de 21 personer som omkommit inte burit flytväst vid olyckstillfället. Men fler mönster går att urskilja, den grava majoriteten är till exempel män.

– Vi ser återkommande att en stor andel av de förolyckade är män över 60 år och att en stor andel av olyckorna sker i våra insjöar, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen.

Tillsammans med en rad andra myndigheter och båtlivsorganisationer, det så kallade Sjösäkerhetsrådet, ger Bjelfvenstam nu en skarp uppmaning om att hörsamma de råd och riktlinjer för ett säkert båtliv.

– Man kan själv göra mycket för att förbättra säkerheten ute på sjön. Genom att bära flytväst, vara nykter och vattenskydda mobilen så når man långt.

Så ser statistiken ut

Av de 21 olyckorna bedömer man att 10 skedde i insjöar, 3 i skärgårdsmiljö och 2 i öppet kustvatten; 2 av olyckorna skedde vid en brygga eller kaj, 3 i en fors och ytterligare en i en hamn.

Åtta av de som omkommit gjorde det medan de framförde motorbåtar, två färdades i kanot och en omkom i samband med en vattenskoterolycka. Vad de resterande förolyckats i samband med framgår inte av statistiken.

Desto ljusare siffror inom yrkessjöfarten

Under de senaste tio åren har de som omkommit inom den svenska yrkessjöfarten varit få. En positiv trend som fortsatt även under 2023. Men enligt Jonas Bjelfvenstam är det viktigt att arbetet med säkerhetsmedvetenhet fortsätter.

– Det är glädjande att ingen omkommit inom yrkessjöfarten. Samtidigt är det fortfarande viktigt att vi fortsätter arbeta för att ytterligare stärka säkerhetsmedvetenheten hos aktörerna inom sjöfarten, till exempel genom en förbättrad incident- och tillbudsrapportering, säger Jonas Bjelfvenstam.

Läs hela pressmeddelandet här.

Alfred Ahlberg

21 personer omkom till sjöss 2023 – samtliga inom fritidbåtslivet.

Skriv kommentar

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Seglingsexperten Jimmy Hellberg tar en titt på Jeanneaus Sun Fast 30 One Design. En Båt som kan bli en ny måttstock i entypsracing.

Jeanneau Sun Fast 30 OD – havskappsegling på lika villkor

Rib-Unlimited-elbatsmassan

RIB Unlimited 8 – svensk tuffing med dubbla elmotorer

Motorbåten Saxdor 400 GTO visar sina utfällbara skrovsidor.

Saxdor 400 GTO – varde ljus, rymd och volym!

I tre omgångar attackerades Magnus av pirater utanför Colombias kust ett par dagar innan nyår.

Svenske långseglaren hittad avliden efter skeppsbrott