Sjöfylleri – utökade kontroller hela veckan

Elias Johansson Rimsby

Kustbevakningen_sjofylleri_1 Kustbevakningen och sjöpolisen genomför extra nykterhetskontroller till sjöss längs hela kusten med start nu på måndag den 1 augusti. Syftet är förstås att få båtfolket att avstå från alkohol på sjön.

– 2010 skärptes alkoholbestämmelserna till sjöss. Det vi sett sedan dess är att nykterheten blivit bättre och att de flesta accepterat lagstiftningen. Men de senaste åren har det tillkommit många nya båtägare som inte alltid har koll. Det är främst dessa vi vill nå ut till. Vi ser också att risken för olyckor ökar i och med att fler har större eller snabbare båtar. Då är det särskilt viktigt att hålla sig nykter, säger Stina Karlsson, sjötrafikhandläggare på Kustbevakningen.

En första sållning

När en kontroll görs får personen först blåsa i ett sållningsinstrument. Instrumentet ger utslag om alkoholhalten i utandningsluften är över godkänd gräns på 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, vilket motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet. Blåser personen positivt i sållningsinstrumentet blir nästa steg att lämna utandningsprov i ett bevisinstrument som finns på Kustbevakningens fartyg, fordon och kuststationer. Det går också att mäta alkoholhalten i kroppen med ett urin- eller blodprov.

Max 15 knop

Om värdet visar sig vara över den tillåtna gränsen inleds en brottsutredning som lämnas över till åklagare för beslut om eventuell straffrättslig påföljd. Har båten ett skrov som understiger 10 meter kan det bli aktuellt att provköra för att säkra att båten kan framföras i över 15 knop.

…fast ändå inte

Sjöfylleri är ett brott mot Sjölagen. I Sverige gäller samma promillegräns till sjöss som på land: 0,2 promille alkohol i blodet. Gränsvärdet gäller inte alla fartyg utan endast de som med motordrift kan framföras med en hastighet av minst 15 knop eller har en skrovlängd på minst 10 meter. Även förare av övriga fartyg kan dömas för sjöfylleri. Det är inte bara föraren som kan dömas, även andra ombord med en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss kan göra sig skyldiga till brott.

Upp till två års fängelse

Påföljden för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Gränsen för grovt sjöfylleri är 1,0 promille i blodet. Påföljden för grovt sjöfylleri är fängelse i högst två år.

Se också:
Vattenskoter – utökade kontroller i hela landet

Kustbevakningen_sjofylleri_1

Relaterade artiklar

Batstolderna_minskar

Märkbar minskning av antalet båtmotorstölder

Amerikansk_jakt_beskjuten

Amerikansk lyxjakt beskjuten av turkiska kustbevakningen

Vattenskoter_forarbevis

Kravet på förarbevis har minskat vattenskoterbuset

Vattenskoter_kontroll_KBV

Vattenskoter – utökade kontroller i hela landet

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar