Skärgårdsstiftelsen sparkar hälften av tillsynsmännen

Skärgårdsstiftelsen sparkar hälften av tillsynsmännen

Elias Johansson Rimsby

Skargardsstiftelsen_tillsynsman_bat Höjd ambitionsnivå, förbättrad service och nya arbetssätt. Det är några av anledningarna till att en stor del av skärgårdens tillsynsmän nu får leta efter nya jobb.

Om det rör sig om sparken, omplaceringar eller avgångar på egen begäran är inte helt klart. Den 1 september trädde dock en ny driftsorganisation i kraft på Skärgårdsstiftelsen. Något som också är början på “en spännande förändringstid där Skärgårdsstiftelsen ska bygga en hållbar organisation rustad för framtiden” som det står i ett pressmeddelande.

I korthet går det ut på att man ska skapa en säkrare arbetsplats där ensamarbete och riskfyllda moment ska minska eller tas bort. I samma veva ska gamla dass bytas ut till mer miljövänliga alternativ och transporterna minska genom en mer effektiv drift.

Höjda ambitioner

På det hela taget ska också ambitionsnivån höjas när det gäller bland annat skötseln av naturområden, byggnader och tekniska anläggningar. Samtidigt siktar man på förbättrad service för besökarna genom nya och effektivare lösningar för dass och sopor, satsningar på fler stigar och leder samt grillplatser med mera.

Stor oro för framtiden

I klartext innebär detta en kraftig nedskärning av fältpersonalen, eller tillsynsmännen som de också kallas. Något som oroar såväl tillsynsmännen själva som andra inblandade. Inte minst för att de ställer sig mycket tveksamma till hur verksamheten ska fortlöpa i framtiden utan den specialkompetens som de menar att arbetet kräver.

Likaså ställer de sig frågande till hur det ska gå för den nya driftsorganisationen. Inte minst när det gäller förmåga att snabbt kunna rycka ut vid akuta fall, då den kommer ha sin bas på fastlandet.

Skargardsstiftelsen_Anna_Waxin
Vi behöver anpassa våra arbetssätt för att uppfylla lag- och myndighetskrav, menar Skärgårdsstiftelsens Vd Anna Waxin.

Från Skärgårdsstiftelsen menar man dock att detta är rätt beslut och att servicen för besökarna kommer bli bättre och att det nya arbetssättet kommer att ge mindre personberoende. Inte minst genom att en samlad driftsfunktion med egen rådighet över fordon, båtar och verktyg gör att Skärgårdsstiftelsen kommer ifrån kostsamma ersättningar och kan göra bättre miljöval.

Ny driftschef redan på plats

​​​– Vi har nu en ny driftsorganisation på plats och med den en viktig pusselbit för att bygga hållbart framåt. Nästa steg är att vi går ut i en rekryteringsprocess, för att komplettera där vi har vakanser. Vi har också en ny driftschef på plats som funnits i organisationen länge och som har stor verksamhetskännedom, säger Skärgårdsstiftelsens Vd Anna Waxin i ett pressmeddelande.

Förändring nödvändig

– Sammanfattningsvis syftar förändringen av driftsorganisationen till att på ett ansvarsfullt sätt framtidssäkra en organisation som betyder så mycket för så många, avslutar hon.

Hamnen söker kontakt med såväl Skärgårdsstiftelsen som enskilda tillsynsmän och återkommer i ärendet.

Foto: Cristoffer Thuresson-Björn

Elias Johansson Rimsby

Skargardsstiftelsen_tillsynsman_bat

Skriv kommentar

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Skargardsstiftelsen_tillsynsman_bat

Skärgårdsstiftelsen kan behöva sälja mark när bidrag dras in

Bastu_skargardsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen förlänger bastusäsongen

Anna_Waxin_Skargardstiftelsen

Skärgårdsstiftelsens vd säger upp sig efter hård kritik

Miljo_2018_Havstulpan_Ingang_HavstulpanIngang

Skippa dyra bottenfärger – så kan du göra istället