Stor vindkraftspark planeras utanför Grebbestad

Elias Johansson Rimsby

Zephyr Vind AB vill bygga en stor vindkraftspark väster om Grebbestad. Det handlar om mellan 66 och 91 vindsnurror på upp till 340 meters höjd som ska uppta en (vatten-)yta på 201 kvadratkilometer väster om Grebbestad och generera el till en miljon svenska hushåll.

För två veckor sedan rapporterade Hamnen om planerna på Sveriges största vindkraftspark med 253 stycken 300 meter höga vindkraftverk utanför Sandhamn.

Se också:
Enorm vindkraftspark planeras utanför Sandhamn
Ny teknik bäddar för flytande vindkraft till havs

Den här gången handlar det om företaget Zephyr Vind AB som enligt sin hemsida “planerar att ansöka om tillstånd för en vindkraftspark till havs inom Sveriges ekonomiska zon i norra delen av Skagerrak, cirka 25 km väster om Väderöarna.”

En miljon hushåll

“Vindparken, som benämns Vidar, omfattar en yta om ca 201 kvadratkilometer och planeras bestå av 66-91 vindkraftverk med en totalhöjd på 260-340 meter. Vindparken har en potential att producera ca 5,5 TWh/år, vilket motsvarar ca 4 procent av Sveriges elbehov eller hushållsel för runt en miljon svenska hushåll.”

Vindparken Vidars placering i Skagerrak, cirka 25 km väster om Väderöarna.

Flytande fundament

I området råder stora bottendjup, mellan ca 100–300 meter, och av den anledningen planeras vindkraftverk på flytande fundament inom hela projektområdet. Zephyr ser positivt på möjligheten att kunna nyttja ny teknik som flytande fundament då det innebär att storskalig elproduktion kan etableras på längre avstånd från land.

Stör mindre

Vidare menar man att placeringen långt ute till havs leder till mindre störningar till för de som bor nära kustremsan än om vindkraftverken hade byggts på grunda och landnära bottnar.

De flytande fundamenten bedöms även ha en lägre påverkan på exempelvis bottenfauna och marina däggdjur.

Zephyr Vind AB vill bygga en stor vindkraftspark väster om Grebbestad.

Relaterade artiklar

Hornsea_2_vindkraftspark

Världens största vindkraftpark testas med framgång

Elforsorjning_Danmark

Danmark – här är lösningen för Europas energiförsörjning

Flytande vindkraft långt ute till havs skulle kunna vara framtiden.

Ny teknik bäddar för flytande vindkraft till havs

Windcatcher+-+Size+Comparison+v16

Nytt 320 meter högt vindkraftverk ger femdubbel effekt!

Visa 1 Kommentar

1 kommentar till “Stor vindkraftspark planeras utanför Grebbestad”

Lämna en kommentar