Historiskt avtal ska stoppa utsläpp av plast i hav

Elias Johansson Rimsby

FN_avtal_plast_hav

FN:s samtliga 193 medlemsländer har slutit ett rättsligt bindande avtal som ska stoppa utsläppen av plast i världshaven.

“Vi står vid ett historiskt vägskäl där ambitiösa beslut som tas i dag kan förhindra att plastföroreningar leder till en kollaps av våra ekosystem.”

Se också:
Nu fungerar plastplockaren som drivs av naturen

Det var utgångspunkten när FN:s medlemsländer slöt det som många menar är ett stort steg mot att förhindra att plast förorenar världshaven. Nu ska själva innehållet i avtalet börja förhandlas. Målet är att det ska vara på plats 2024.

Utkräver ansvar

Avtalet ska göra det möjligt att sätta globala regler och skyldigheter som ska gälla under hela plastens livscykel. Det kommer innebära att både nationer och företag hålls ansvariga för att stoppa föroreningarna.

Ett stort steg

– Det här är en av de mest ambitiösa åtgärderna för miljön sedan Montrealprotokollet 1989. Då beslutade man att fasa ut ozonnedbrytande ämnen. Det är ett stort steg framåt och kommer efter fyra års kampanjarbete av WWF och många andra, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF.

Många står bakom

Organisationen välkomnar beslutet. Man förbinder sig också att stödja UNEA:s arbete med att arbeta fram ett färdigt avtal under de kommande två åren. Man har länge också arbetat med att få fram ett internationellt plastavtal och fler än två miljoner människor har skrivit under WWFs upprop. Även 120 internationella företag och 1000 organisationer står bakom WWFs krav.

FN_avtal_plast_hav

Relaterade artiklar

Nya_krafttag_for_havsmiljon

Sverige tar krafttag för att förbättra havsmiljön

MiljokrisIngang

Miljökris – hopplöst läge i Lim-floden

Screenshot 2021-01-27 at 12.47.36-3

Han byggde en ö av bara skräp – och flyttade ombord!

122749735_3787620961270924_1952654447503421233_o

Ocean Cleanup – summering för nya skräpsamlarmaskinen

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar