Svenska superubåten HMS Halland vässar klorna

Svenska superubåten HMS Halland vässar klorna

Elias Johansson Rimsby

HMS_Halland_ Uppdateras HMS Gotland har gjort det. HMS Uppland likaså. Nu står också HMS Halland, den tredje ubåten i Gotlandsklassen, inför en rejäl uppdatering för att ytterligare vässa klorna i en osäker tid.

Ja, vi kallar dem för superubåtar för att de har förtjänat det. Inte minst vid en övning i USA då en av dem lyckades smyga sig på och sänka självaste USS Ronald Reagan, ett av världens mäktigaste och mest högteknologiska hangarfartyg. Något som rörde om rejält i den amerikanska flottan och som de länge hade svårt att förstå. Se videon närmast nedan.

Se videon om hur en svensk ubåt ur Gotlandsklassen sopar banan med jänkarna och sänker hangarfartyget USS Ronald Reagan(!).

För nog kan man tycka att de tre ubåtarna i Gotlandsklassen skulle stå sig slätt mot många moderna atomubåtar. Men icke! HMS Gotland har liksom HMS Uppland och HMS Uppland kvaliteter som är väl så sluga.

Uppdaterar systemen ombord

Nu har alltså Försvarets materielverk, FMV, har tecknat kontrakt med Saab för att genomföra en så kallad halvtidsmodifiering av HMS Halland. Något som innebär en omfattande modernisering där många system ombord kommer att ersättas.

Samma som i Blekingeklass-ubåtarna

Det handlar om lednings- och sensorsystem, men de skeppstekniska systemen uppgraderas också. Flera av de system som installeras på gotlandsubåtarna är samma som de som kommer att finnas på de två nya Blekingeklass-ubåtarna. Dessa byggs just nu och FMV ska leverera dessa till Försvarsmakten.
Ubåtens främsta uppgift är, som bekant, dold underrättelseinhämtning. Kunskap om motståndaren och den verksamhet som förekommer i insatsområdet är av största vikt.

Gotlandsubåtarna byggdes under åren 1990-1997. Klassen består av tre ubåtar som samtliga tidigare har genomgått enklare modifieringar under den första delen av deras livstid. HMS Gotland och HMS Uppland sjösattes efter halvtidsmodifieringar 2018 och 2019.

Se också:
Svenska Marinen utför allt mer avancerade stridsövningar
Sverige utvecklar två nya marina krigsförband

Elias Johansson Rimsby

HMS_Halland_ Uppdateras

Skriv kommentar

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Militär_ovning_Finland

Bekräftat: Sverige skickar styrkor till Röda Havet

stridsbat-stridsbat90-militar-forsvarsmakten

Sverige skickar Stridsbåt 90 i stödpaket till Ukraina

Visbykorvett-Marinen

Sverige höjer beredskapen på Östersjön efter blixtmöte

Visby-korvett-sjosattning-karlskrona-2000

Sverige världsledande i design av stridsfartyg – så går det till