Vindkraftspark utanför Sandhamn oroar båtfolket

Elias Johansson Rimsby

vindpark_hav_horisont “Ni behöver lägga pengar på att planera och konstruera så att parkerna blir säkra för oss i fritidsbåtar.” Så lyder uppmaningen från Svenska Kryssarklubben till Njordr Offshore Wind AB.

Som Hamnen tidigare har rapporterat så kan Sveriges största vindkraftspark med 253 stycken 300 meter höga vindkraftverk komma att byggas cirka fem landmil utanför Sandhamn.

Det är alltså ingen dålig park det är fråga om då den sträcker sig över 1 000 kvadratkilometer och beräknas kunna leverera cirka 20 terawattimmar el per år. Något som kan jämföras med Forsmarks tre reaktorer som producerade 22 TWh förra året.

Nu vill dock Svenska Kryssarklubben ha ett ord med i leken.

– Parkerna påverkar miljön för det rörliga friluftslivet till sjöss där tiotusentals vistas i båt. Vi vill vara med tidigt i planeringsprocessen och vill se bättre riskanalyser vad parkerna innebär för fritidsbåtar, säger Fredrik Norén, generalsekreterare Svenska Kryssarklubben och fortsätter:

Inte motståndare

– Vi är inte motståndare till vindkraft, vi är medvetna om att vi har brist på energi i Sverige, framför allt söderut och det är väldigt påtagligt att det behövs tillskott. Då får vi som vistas på sjön acceptera inskränkningar i vår rekreation och i perspektivet den fria horisonten. Men vi vill absolut att parkerna tar hänsyn till oss och vår säkerhet när vi vistas på sjön. Och det kan bara göras genom att ta med oss och säkerhetsaspekten för fritidsbåtar tidigt i planeringsprocessen och även bygga parkerna med hänsyn till säkerheten för fritidsbåtar.

“Säkerhetsanalyser saknas”

Svenska Kryssarklubben har tittat på några havsvindkraftsparker och konstaterar att ingående säkerhetsanalyser avseende fritidsbåtar saknas. Kryssarklubben vill att fritidsbåtar ska inkluderas, precis som fartyg, som parameter för riskanalyser i underlaget för miljökonsekvensbeskrivningar för vindkraftsparker till havs.

fredrik_noren-SXK
Ni behöver lägga pengar på att planera och konstruera så att parkerna blir säkra för fritidsbåtar, menar, Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben.

– Vi menar att det saknas kunskap om vart fritidsbåtar faktiskt rör sig på sjön. En kraftverkspark kan planeras med gott om avstånd till sjöfarten, men ändå blockera en populär farled för fritidsbåtar som ska till Gotland, exempelvis. Det har vi upptäckt efter att ha köpt AIS-data (hur fritidsbåtar rör sig) från Sjöfartsverket.

Kan bli en tillgång

– Just den här parken ligger ur vårt perspektiv ganska bra till, men här skulle vi i båtlivet vilja se åtgärder som exempelvis basstationer för VHF-radio kommunikation och även olika räddningszoner som är utmärkta i sjökortet, dit man kan gå med fritidsbåt och söka väderskydd. Rätt utformat skulle sådana relativt billiga installationer bli en tillgång för båtlivet säger Fredrik Norén.

Identifierade säkerhetsrisker:

Svårigheter vid räddningsinsatser
Om en fritidsbåt får haveri eller av andra orsaker driver in i en vindkraftspark, blir det svårt att bistå med räddningshelikopter eller räddningsfartyg i en park. Vid räddningsinsatser när en helikopter letar efter en förolyckad eller när en person behöver räddas genom att vinschas upp är normalhöjden cirka 30 meter mellan båt och helikopter.

Ett stort område riskerar att bli ett hinder för båtlivet
Vi båtorganisationer vill att parkerna hålls öppna, vi ska exempelvis kunna segla igenom dem.

Elektroniska navigationshjälpmedel kan påverkas
De flesta fritidsbåtar har idag, speciellt de som ger sig ut längre ut på haven, avancerade elektroniska navigationshjälpmedel. De är viktigt att fastställa att dessa inte riskerar att störas ut eller ge felaktiga signaler i närheten av parkerna och/eller kabeldragningar.

Viktiga naturhamnar för båtlivet får inte drabbas av ankringsförbud.
Vi vill att man tar hänsyn till naturhamnar så att dessa inte riskerar få ankringsförbud på grund av kabeldragning från land till vindkraftsparker.

Viktigt med samordning av parkerna
Vi ser att många parker nu planeras, i det aktuella området utanför Sandhamn planeras andra projekt både norr och söder om den stora park som nu är aktuell för samråd. Det betyder att många kvadratkilometer av vattenområden som trafikeras av fritidsbåtar påverkas och risker att bli ofarbara.

Se också:
Enorm vindkraftspark planeras utanför Sandhamn
Stor vindkraftspark planeras utanför Grebbestad

vindpark_hav_horisont

Relaterade artiklar

Rekordmycket-energi-fran-vindkraftverk

Rekordenergi under 24 h – skulle ta en elbåt 359 000 sjömil

Vindkraft-i-Ostersjon-godkant

Klartecken för 280 meter hög vindkraftspark i Östersjön

SeaGreen_vindkraftverk

Skottlands största vindkraftsparker slår världsrekord

Hornsea_2_vindkraftspark

Världens största vindkraftpark testas med framgång

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar