Rysk_Ubat_atomdriven

Svenska försvaret övervakar rysk atomdriven ubåt i Östersjön

Det svenska försvaret har full koll...

USS Kearsarge

Spektakulärt – de 40 krigsfartygen lämnar Stockholm!

De 40 krigsfartyg som lagt till...

HMS_Gavle_moderniserad

Marinen höjer beredskapen med ännu en korvett

Korvetten HMS Gävle har genomgått en...

Forsvarsmakten-Sverige

Marinen 500 år – firas med dokumentärserie

Det började för 500 år sedan...

Stridsbat_90_ovning

Svenska försvarets råd till båtfolket inför sommaren

Rysslands invasion av Ukraina sätter sina...

Varövning–HMS_Carlskrona

Sverige och Finland övar ubåtsjakt i Stockholms skärgård

Ökad närvaro, förstärkt sjöövervakning och vässade...

Marinen_Ovar_JEF

Svenska Marinen utför allt mer avancerade stridsövningar

Sverige och Finlands samarbete fördjupas. Samtidigt...

HMS_Hector_Marinen

Sverige utvecklar två nya marina krigsförband

Den säkerhetspolitiska omvärldsutvecklingen har skärpts och...

Rysk-ubat-Stockholm

Militären efterlyser tips om misstänkta ubåtar

Onaturliga svall, landstigningar vid skyddsområden eller...

Duvor överlever amerikansk missil

En Tomahawk-missil följs och filmas av...